SRPSKO NUMISMATIČKO DRUŠTVO:

Dragan Petrovih
Поруке: 1
Придружен: 16 Мај 2022, 17:15

SRPSKO NUMISMATIČKO DRUŠTVO:

Порука од Dragan Petrovih »

СРПСКО НУМИЗМАТИЧКО ДРУШТВО је основано 1956. године као добровољно удружење грађана које окупља организује нумизматичаре-сакупљаче нимизматичког материјала и један тај материјал научно проучавање.
Седиште Друштва је у Београду, Гласиначка 5/44.

Сврха Друштва је:
да развија нумизматику на образовном, историјском и научном нивоу у свим њеним областима;
да обезбеди међусобну сарадњу свих заинтересованих за новац од племенитих и неплеменитих метала и других материјала, новчанице од папира и других материјала, обвезнице и акције, бонове, жетоне и знаке, плакете и медаље у њиховом проучавању, класификацији, сакупљању, излагању и заштити;
да сакупља и шири корисне информације из области номизматике и да се ангажује у прикупљању и дистрибуцији нумизматичке и друге стручне литературе неопходне за нумизматичка и сродна истраживања;
да се ангажује на популаризацији нумизматике у јавности;
да сарађује са особама и институцијама заинтересованим за области које су сродне нумизматике, као што су: хералдика (грбови), сфрагистика (печати), археологија, телефонске картице, картофилија (разгледнице) и сродним областима фалеристике;
да шири љубав према нумизматици, а посебно према њеним уметничким и културно-историјским вредностима, као и смисао за проналажење, прикупљање и чување нумизматичког и сродног материјала.
Српско нумизматичко друштво о својој делатности обавештава јавност публикацијама, предавањима, изложбама и другим наступима и манифестацијама.

У ту свху Друштво:
одржава редовне седмичне сусрете чланова Друштва и осталих посетилаца сваког уторка од 16-19 часова у улици Светог Саве бр. 16-18/ИИ у Београду.
На овим састанцима можете: разменити ваш нумизматички материјал, извршити процену ваше нумизматике, набавити стручну нумизматичку литературу, учланити се у Српско нумизматичко друштво (Друштво тренутно има 650 чланова), успоставити контакте са више од 250 нумизматичара који редовно присуствују састанцима, консултују стручњаке. појединих области нумизматике, набавити потребну опрему;
организује међународне сусрете нумизматичара и аукције нумизматичког и сродног материјала. Сва обавештења о датумима одржавања сусрета можете пронаћи на страни Инфо ;
издаје нумизматички часопис "динар", иу сарадњи са Народним музејом часописа "Нумизматичар";
оснива, одржава и допуњује књижару (тренутни број 1.100 наслова) коју уз одређене услове ставља на располагање својим члановима, научним истраживачима и установама;
оснива огледну збирку, новца, плакета, медаља и ордења;
организује набавку нумизматичког материјала, прибора, часописа и других публикација за своје чланове;
организује повремена стручна предавања, укључујући наступе на радио и телевизијским станицама, из области нумизматике, медаљерства, фалеристике и сродних области;
организује изложбе, семинаре, симпозијуме и конгресе и суделује на њима у земљи и иностранству;
организује посете нумизматичким збиркама и другим важним културно-историјским местима у земљи и иностранству;
одржава научне и друге везе са другим нумизматичким друштвима, музејима, банкама и другим институцијама у земљи и иностранству, размењује са њима публикације и спроводи разне акције од заједничког интереса;
повремено издаје пригодне медаље, жетоне, значке и други промотивни материјал;
обавља стручно испитивање новца, медаље, и одликовања, даје стручне савете и мишљења и издаје сертификате за вредније примерке;
учествује као консултант у доношењу одлука о емисијама новца у Републици Србији, а нарочито при издавању пригодног новца.

Предмети Друштва су:
развијати нумизматику на образовном, историјском и научном нивоу у свим њеним подобластима;
да обезбеди сарадњу свих заинтересованих за ковани новац од племенитих и неплеменитих метала и другог материјала, папирне новчанице, хартије од вредности и обвезнице, купоне, чипове, жетоне и значке, плакете и медаље у њиховом проучавању, класификацији, прикупљању, презентацији и заштита;
да агрегира и открива корисне информације из области нумизматике и активно промовише и учествује у прикупљању и дистрибуцији нумизматичке и сродне референтне литературе неопходне за нумизматичке и сродне студије;
промовисати нумизматику у јавности;
да сарађује са појединцима и институцијама заинтересованим у сродним областима као што су хералдика (грбне ознаке), сфрагистика (печати и печати), археологија, телефонске картице, сакупљање разгледница и сродна поља проучавања и сакупљања орнамента;
да промовише уважавање нумизматике, а посебно њених уметничких, културних и историјских вредности, као и ентузијазам за проналажење, прикупљање и очување нумизматичких и сродних вредности.
Српско нумизматичко друштво обавештава јавност о свом раду публикацијама, предавањима, изложбама и другим презентацијама и манифестацијама.

Сходно томе, Друштво:
одржава редовне недељне састанке чланова Друштва и осталих посетилаца сваког уторка од 16.00 – 19.00 часова у улици Светог Саве 16-18. У Београду . На састанцима можете разменити своје нумизматичке предмете, проценити предмете, набавити референтну литературу, постати члан Српског нумизматичког друштва (тренутно 650 чланова), успоставити контакте са преко 250 нумизматичара који редовно посећују скупове, консултовати водеће стручњаци у одређеним областима нумизматике и прибаве неопходну опрему;
организује међународне скупове нумизматичара и аукције нумизматичких и сродних предмета.

Све потребне информације о терминима састанака можете пронаћи на страници Инфо ;
издаје специјализовани нумизматички часопис „Динар” и, у сарадњи са Народним музејом, „Нумизматичар” (нумизматичар);
успоставља, одржава и обогаћује библиотеку (тренутно око 1.100 наслова) која је, уз одређена ограничења, отворена за чланство, истраживаче и институције;
поставља пробну колекцију кованог новца, плакета, медаља и ордена;
организује куповину нумизматичких предмета, алата, часописа и других публикација за чланство;
организује повремена предавања стручњака, укључујући радио и ТВ емисије, која се баве темама везаним за нумизматику, колекцију медаља, орнамената и сродне области;
организује изложбе, семинаре, симпозијуме и конгресе и учествује на њима у земљи и иностранству;
организује посете нумизматичким збиркама и другим истакнутим локалитетима од културно-историјског значаја у земљи и иностранству;
одржава научне и друге везе са другим нумизматичким друштвима, музејима, банкама и другим институцијама у земљи и иностранству, размењује са њима публикације и спроводи неке акције у заједничком интересу;
повремено издаје спомен медаље, жетоне, жетоне, значке и други промотивни материјал;
врши стручну процену кованог новца, новчаница, медаља и ордена, даје стручно мишљење и издаје уверења за вредне предмете;
учествује, у својству консултанта, у одлучивању о емисији рачуна у Србији, а посебно када су у питању посебна питања.

snd.org.rs
Прилози
1.jpg
Пошаљи Одговор

Повратак на “Naši partneri i društva u Srbiji:”